خدمات سمپاشی
کمتر از 1 دقیقه پیش

خدمات سمپاشی

خدمات سمپاشی
خدمات سمپاشی

سوالات مهمي که در حين سمپاشی پرسيده ميشود؟

سوال: در حين سمپاشی نياز به ترك منزل يا محل كار مي باشد؟
جواب : در حين سمپاشی نيازي به ترك محل وجود ندارد. فقط در سمپاشی جهت برخي از آفات بهداشي از قبيل ساس ، مي‌ بايست براي مدت محل را ترك كرده ، و بعد از هوا دهي محيط مي توان به محل برگشت.

سوال : قبل از انجام سمپاشی اقدامات اوليه اي وجود دارد تا انجام بدهم؟
جواب: اگر حيوانات خانگي داريد از محل دور كنيد.
در محيط آزاد مواد غذايي را رها نكنيد.سم تاثيري بر مواد غذايي كه در ظروف در بسته است نمي‌گذارد.
بشقاب و قابلمه و ظروفي كه در آشپزخانه نگهداري مي‌ شود را به محلي كه سمپاشي نمي شود انتقال دهيد و يا بعد از سمپاشی بشوييد.

سوال : بعد از سمپاشی چگونه محيط را بايد تميز كنم؟
جواب : در محيط هايي كه سمپاشی صورت مي گيرد 10 – 15 روز تميز كاري مرطوب انجام نشود. فقط كابينت هاي آشپزخانه،‌ كف و روي ميزها تميزكاري مرطوب نياز دارند.در محلهايي مانند كمدهاي نگهداري جارو و زباله دان ها ، داخل كابينتها و پشت آنها ، چهارچوب دربها، پشت فر و يخچال تميز كاري خيس انجام نشود بلكه تميز كاري خشك صورت گيرد.هدف نگهداري تاثير ابقايي سموم است تا حشره هايي كه قرار است از تخم بيرون بيايند و در طي سم پاشي با سم تماس نيافتند، را از بين ببرد.

سوال : سمومي كه در سمپاشی به كار مي رود آيا اثر سوئي بر روي گلها و گياهان دارد؟
جواب: به طور مطلق خير،‌ سمومي كه بر روي گلها و گياهاني كه در محيط هاي بسته هستند، استفاده مي شود هيچ گونه اثر مضري بر آنها نمي‌ گذارد. و بالعكس سم براي حفظ گياهان و گلها مفيد نيز هست.
اگر در محيط بيرون مثلا در باغچه سمپاشي صورت گرفته باشد ، تنها كاري كه بايد بكنيد اين است كه اگر حيوان خانگي داريد، از منطقه سمپاشي آن را دور نگهداريد.

سوال: اگر مشكلي در مورد سمپاشی منازل پيش بيايد چه كاري مي بايست انجام دهم؟
با تماس با شركت سمپاشی آسايش اطلاعات دقيق را مي توانيد در زمينه مشكلتان كسب كنيد.

سوال: اگر مجبور باشم تغييري در برنامه سرويس سمپاشی بدهم چه كاري مي‌ بايست انجام دهم؟
جواب:تنها كاري كه انجام مي دهيد تماس با شركت سمپاشی آسايش مي باشد و موكول تاريخ انجام سرويس سمپاشی به زمان مورد نظرتان است.

تهران
تهران
تمام مناطق تهران و کرج
تمام مناطق تهران و کرج فوری و شبانه روزی
09190445812-09106682600
admin@sampashi-asayesh.ir
http://sampashi-asayesh.ir

آگهی های مرتبط :

Scroll