میکس و مونتاژ فیلم
کمتر از 1 دقیقه پیش

میکس و مونتاژ فیلم

میکس و مونتاژ فیلم
میکس و مونتاژ فیلم
میکس و مونتاژ فیلم های دانشجویی
میکس و مونتاژ فیلم های صنعتی
میکس و مونتاژ فیلم های دافعیه وپایان نامه دانشجویی
میکس و مونتاژ فیلم های خانگی
میکس و مونتاژ فیلم های فیلم های عروسی نامزدی عقد میکس و مونتاژ فیلم های اسپرت و آشنایی و خوانندگان میکس و مونتاژ فیلم های آنالوگ HD FULLHD BLUERAY و...
با مجوز از اتحاديه عکاسان و فيلمبرداران در صورت تمايل با شماره 88693699 -09121083861 تماس حاصل فرماييد.
شجاعی شهرک غرب

تهران
تهران
شهرک غرب
شهرک غرب
09121083861
mehdei.shojaei@yahoo.com

آگهی های مرتبط :

Scroll