باربری گل بارمهرشهر
کمتر از 1 دقیقه پیش

باربری گل بارمهرشهر

باربری گل بارمهرشهر
باربری گل بارمتخصص درحمل اثاثیه منزل ومبلمان کالای اداری وتجاری عضواتحادیه کامیون داران کرج باکامیون های مسقف وپتوداربزرگ باکارگران ورزیده وماهر به تمام نقاط کشور هدف ماجلب رضایت شماست شماره باربری گل باررااز۱۱۸ بخواهید
33516698__33554118__33554119
09353707091
09126650803

البرز
کرج
مهرشهر
کرج مهرشهربلوارامامزاده طاهر
۰۹۳۵۳۷۰۷۰۹۱
Asgarvafaye@gmail.com

آگهی های مرتبط :

Scroll