گل بارمهرشهرکرج
کمتر از 1 دقیقه پیش

گل بارمهرشهرکرج

گل بارمهرشهرکرج
باربری گل بار مهرشهرکرج
متخصص درحمل اثاثیه منزل ومبلمان
کالای اداری وتجاری
باکاگران ورزیده وماهر
کامیون های مسقف پتوداربزرگ
همراه با وانت ونیسان
به تمام نقاط کشور
شماره های باربری گل بار مهرشهررا از ۱۱۸ بخواهید
هدف ماجلب رضایت شماست
33516698
33554118
33554119
09126650803
09353707091

البرز
کرج
مهرشهر
کرج مهرشهربلوارامامزاده طاهر
۰۹۳۵۳۷۰۷۰۹۱
Asgarvafaye@gmail.com

آگهی های مرتبط :

Scroll