گل بارکرج
کمتر از 1 دقیقه پیش

گل بارکرج

گل بارکرج
باربری گل بار مهرشهرکرج
متخصص درحمل اثاثیه منزل ومبلمان
کامیون های مسقف وپتوداربزرگ
باکارگران ورزیده وماهر
به تمام نقاط کشور
شماره های باربری گل بار مهرشهر را از ۱۱۸ بخواهید
هدف ماجلب رضایت شماست
33554118
33554119
09126650803

البرز
کرج
مهرشهر
کرج مهرشهربلوارامامزاده طاهر
09353707091
Mohamadhosseen389@gmail.com

آگهی های مرتبط :

Scroll