شرکت حمل ونقل گل بارناوگان مجهز
کمتر از 1 دقیقه پیش

شرکت حمل ونقل گل بارناوگان مجهز

شرکت حمل ونقل گل بارناوگان مجهز
باربری گل بار مهرشهر کرج
متخصص درحمل اثاثیه منزل ومبلمان
کالای اداری وتجاری
باکارگران ورزیده وماهر
به تمام نقاط کشور
شماره های گل بار را از 118بخواهید
33554118
33516698
33554119
09126650803
09353707091

البرز
کرج
مهرشهر
کرج_ مهرشهر_بلوارامامزاده طاهر_باربری گل بار
09353707091
Mohamadhosseen389@gmail.com
http://golbar.com

آگهی های مرتبط :

Scroll