رهن و اجاره آپارتمان در پونک
کمتر از 1 دقیقه پیش

رهن و اجاره آپارتمان در پونک

رهن و اجاره آپارتمان در پونک
رهن و اجاره آپارتمان در پونک
- فقط به خانواده
اجاره آپارتمان در تهران

* سرايداری
* آنتن مرکزی

200,000,000
15,000,000
غربی
منگوله دار
سنگ
سنگ
MDF
ایرانی
2
70
20
5
2
4

تهران
تهران
پونک
تهران - پونك ايران زمين شمالی كوچه اعلايی يكم نبش خيابان اعلايی پلاک يک واحد 8
08632781582 - 09181616019

آگهی های مرتبط :

Scroll