شرکت رد مجیگ شرکت در مزایده و مناقصه نفتی و غیر نفتی)
کمتر از 1 دقیقه پیش

شرکت رد مجیگ شرکت در مزایده و مناقصه نفتی و غیر نفتی)

شرکت رد مجیگ   شرکت در مزایده و مناقصه نفتی و غیر نفتی)
شرکت رد مجیگ

شرکت در مزایده و مناقصه نفتی و غیر نفتی) )
ارسال لیست مناقصات و مزایدات نفتی جمهوری آذربایجان
ارسال لیست مناقصات و مزایدات مختلف در جمهوری آذربایجان
از طرف شرکت شما برای شرکت در مناقصات و مزایدات می توانیم کارگزار باشیم
در جمهوری آذربایجان – باکو برای شرکتهای ایرانیان
=============
+994- 50-362-34- 43 تلفن باکو :
+994-50-490-80-30 واتس آپ باکو :
=============
تهران : 22054406
09120356248
------------------------------------
www.almiki.com
info@almiki.com
alintran4@gmail.com
==========
آدرس : خیابان ولیعصر – روبروی پارک ملت – برج ملتتهران
تهران
تهران – خیابان ولیعصر – روبروی پارک ملت - برج ملت - طبقه همکف – واحد 34
09120356248
alintran01@gmail.com

آگهی های مرتبط :

Scroll