خدمات رایگان پشتیبانی و نگهداری شبکه سوهاتک
کمتر از 1 دقیقه پیش

خدمات رایگان پشتیبانی و نگهداری شبکه سوهاتک

خدمات رایگان پشتیبانی و نگهداری شبکه سوهاتک
از آنجاییکه پشتیبانی شبکه های کامپیوتری در اندازها و حجم های گوناگون و بسته به نوع و شرایط بکارگیری آنها مستلزم داشتن دانش و رعایت استانداردهای ایزوی متناسب با آنها می باشد. شرکت سوهاتک بعنوان بهترین و استانداردترین ارایه کننده خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه خدمات رایگان خود را در جهت نگهداری و پشتیبانی از انواع شبکه ها را به شرکتها و مشتریان گرامی ارایه می نماید.

تهران
تهران
ایران، تهران، خیابان اسکندری شمالی
+982166000000
souhatech.iran@gmail.com
https://souhatech.ir/network-support

آگهی های مرتبط :

Scroll