اجرای پروژه های شبکه - راه اندازی و استانداردسازی اتاق سرور
کمتر از 1 دقیقه پیش

اجرای پروژه های شبکه - راه اندازی و استانداردسازی اتاق سرور

اجرای پروژه های شبکه - راه اندازی و استانداردسازی اتاق سرور
اجرای پروژه های شبکه (راه اندازی و استاندارد سازی اتاق سرور )
مجری پروژه های شبکه
راه اندازی انواع سرور ها و سرویس های :
Windows Server 2003 ,2008, 2012
راه اندازی انواع سرورهای :
Active Directory ، NAS،DNS ، DHCP ، FTP ، Application ، ISA Exchange ،TMG ، استاندارد سازی اتاق سرور ،پیکر بندی سرور HP ، مجازی سازی و ...
و همچنین مجری پروژه های استانی ادارات در گیلان

گیلان
رشت
رشت – بیستون – روبروی سه راه معلم – بن بست زارع – ساختمان پویا – طبقه دوم
013-2260041 - 013-3326004

آگهی های مرتبط :

Scroll