دستگاه هاگ و ساق مبارز - دستگاه بدنسازی
کمتر از 1 دقیقه پیش

دستگاه هاگ و ساق مبارز - دستگاه بدنسازی

دستگاه هاگ و ساق مبارز - دستگاه بدنسازی
مبارز اسپرت ارائه کننده دستگاه هاگ و ساق به طول 170 ، عرض 160 ، ارتفاع 160 ، مقدار وزنه آزاد
روی دستگاه به طوری که پشتتان به پشتی دستگاه تکیه داده باشد قرار بگیرید .
شانه ها را روی بالشتک قرار دهید نفس بگیرید و دستگیره های ایمنی دستگاه را آزاد کنید.
زانوها را خم کنید و سپس به حالت اولیه حرکت بازگردید، در پایان حرکت، نفس را خارج کنید.

تهران
تهران
تهران
02637360361-09125346769

آگهی های مرتبط :

Scroll