رهن و اجاره آپارتمان اداری در سردار جنگل
کمتر از 1 دقیقه پیش

رهن و اجاره آپارتمان اداری در سردار جنگل

رهن و اجاره آپارتمان اداری در سردار جنگل
رهن و اجاره آپارتمان در سردار جنگلموقغیت اداری همه واحدها

200,000,000
20,000,000
تهران
تهران
سردار جنگل
سردارجنگل شمالی نبش خیابان 5 تن ساختمان سهند
09125213199 - 09125213199

آگهی های مرتبط :

Scroll