پمپ تزریق کلر
کمتر از 1 دقیقه پیش

پمپ تزریق کلر

پمپ تزریق کلر
در مواردی که اضافه کردن مواد شیمیایی به آب یا فاضلاب میبایست بصورت دقیق انجام پذیرد تا نسبت غلظت وزنی رعایت گردد از پمپ های تزریق یا دوزینگ پمپ استفاده می شود. پمپ های تزریق جهت تزریق مواد گندزدا(مواد ضدعفونی کننده) مثل کلر(آب ژاول و پر کلرین) و مواد شیمیایی شامل تزریق اسید، تزریق سود(کاستیک)،تزریق آنتی اسکالانت، تزریق متا بی سولفیت سدیم و تزریق مواد منعقد کننده و تزریق مواد کمک منعقد کننده کاربرد دارند.
پمپ های تزریق در انواع پیستونی، دیافراگمی، پیستونی دیافراگمی با متریال مختلف نظیر PP, PVC, PVDF, PE)) مناسب جهت انواع مواد شیمیایی مانند اسیدها، بازها، مواد ویسکوز و کلر تولید می گردند.
شرکت مهندسی پاک زیست فرآیند تامین کننده انواع پمپ تزریق(دوزینگ پمپ) در ظرفیتهای مختلف ساخت اروپای غربی

000
تهران
تهران
بزرگراه رسالت - خیابان شهید آیت
02177903416-09123397883
majedvalizadeh@gmail.com
http://pakzistco.ir

آگهی های مرتبط :

Scroll