آکادمی تخصصی بازیگری ، فیلمنامه نویسی و کارگردانی
کمتر از 1 دقیقه پیش

آکادمی تخصصی بازیگری ، فیلمنامه نویسی و کارگردانی

آکادمی تخصصی بازیگری ، فیلمنامه نویسی و کارگردانی
آکادمی تخصصی بازیگری ، فیلمنامه نویسی و کارگردانی( خصوصی ، و نیمه خصوصی )
شرایط کلاس های بازیگری : 3 ترم هر ترم 17 جلسه ، هفته ای 2 جلسه 2 ساعته
فیلمنامه نویسی و کارگردانی
شرایط کلاس های فیلمنامه نویسی و کارگردانی : 3 ترم هر ترم 12 جلسه ، هفته ای 2 جلسه 2 ساعته
مدرس : کارگردان تلویزیون و سینما
تلفن : 66033936-66030408-09011510174

تهران
تهران
بهبودی
66033936-66030408-0901151
nasrin.sabdolbaghi@gmail.com

آگهی های مرتبط :

Scroll