بتن ریزی ماله پروانه ای برقی
کمتر از 1 دقیقه پیش

بتن ریزی ماله پروانه ای برقی

بتن ریزی ماله پروانه ای برقی
بتن ریزی کف سقف سوله
محوطه پارکینگ جایگاه سوخت سالن های ورزشی صنعتی سیقلی بدونه پستی بلندی در انواع رنگ های مختلف با ماله برقی یا (ماله پروانه ای) اجرای آرملات بتن رنگی سخت کفپوش بتنی پودر ضد سایشی کفسازی و...
آماده کار در تمام نقاط کشور
09120839088

تهران
تهران
تهران
09120839088
eve4040eve@gmail.com

آگهی های مرتبط :

Scroll