ژل ميكروسيليس (سيليكافيوم-مكمل بتن)
کمتر از 1 دقیقه پیش

ژل ميكروسيليس (سيليكافيوم-مكمل بتن)

ژل ميكروسيليس (سيليكافيوم-مكمل بتن)
ژل ميكروسيليس (سيليكافيوم-مكمل بتن)
گروه صنايع شيميايي ساختمان" بي- چم " فعال در زمينه توليد افزودنيهاي پيشرفته در صنعت بتن وموادشيميايي ساختمان تحت ليسانس بي-چم ايتاليا ,با بهره گيري از تجهيزات مدرن ونيروهاي متخصص فني ,همگام باتكنولوژي روز دنيا در خدمت صنعت ساختمان كشور ميباشد-
ژل ميكروسيليكا الیاف دار به عنوان مكمل بتن برای تولید بتن با مقاومت بالا، بتن آب بند، بتن نفوذ ناپذير، و بتن پردوام و ملات های ويژه و برای كاهش تركهای و ارتقاء نسبی مقاومتهای كششی و خمشی بتن استفاده میگردد همچنین . .
برای كاهش ترك های پلاستيک و ارتقاء نسبی و مقاومت های كششی و خمشی بتن در نظرگرفته شده است .در شرايطی كه بتن در معرض ضربه و بارهای متناوب ديناميكی است استفاده از ژل ميكروسيليس بسيار مناسب است..
برای ساخت بتن الیافی استفاده از ژل ميكروسيليس نسبت به میکروسیلیس الویت دارد ،و از آسيبهای احتمالی طولانی مدت ناشي از عدم رعایت در كيورينگ مناسب در ساعات اوليه و پس از ريختن بتن تا میزان زيادی جلوگیری میکند.
پاورژل در سازه هایی بتنی که در معرض بارهای ديناميكی، ضربه قراردارد كاربرد دارد . درسازه های بتنی كه در معرض سيكل های شديد ذوب و انجماد هستند از ژل سیلیکا فیوم استفاده می کنند. همچنين ژل ميكروسيليكارا در سازه های آب بند بتنی كه احتمال به وجود آمدن ترک در آن ها وجود دارد برای کم کردن ريسک ترک استفاده می كنند.همچنين برای بتن هایی که در معرض ريسک انفجار و آتش سوزی هستند از ژل سیلیکافیوم استفاده می کنند.

• ميكروژل –پاورژل -ژل میکروسیلیس بتن در سازه بتن مسلح و غیر مسلح.
• ژل میکروسیلیس بتن در تولید مخازن بتنی-ميكروسيلس-.مكمل بتن- ژل- مكمل –سيليكافيوم-ميكروسيليكا-بتن اليافي-بتن مقاوم-بتن -سيليكا فيوم-
• ژل میکروسیلیس درسازه های دریایی-سازه هاي نظامي—الياف بتن-.
• ژل میکروسیلیس تونل ها و کانال های آب-ژل ضديخ-ژل زودگير-.
• میکروسیلیس ضد تشعشع-ژل روان كننده - ساخت بتن ضد سایش
• میکروسیلیس و ضد انفجار-بتن عرشه فولادي-بتن كف-بتن سقف.
• ژل میکروسیلیس ضد سایش-بتن اليافدار-افزودني بتن- عرشه پل ها
• ژل میکروسیلیس ضد سایش در پارکینگ ها-ژل كربوكسيلاتي-كربوكسيلات-.
• -آببندي تونل-آببندي بتن ژل میکروسیلیس بتن در قطعات پیش ساخته بتنی.
• -ژل میکروسیلیس بتن شبکه آب و فاضلاب-آببندي سد-پاور ژل ميكروسيليس

تهران
تهران
تهران
44498907-09190226845

آگهی های مرتبط :

Scroll