لیوان حجامت ندای طب سلامت
کمتر از 1 دقیقه پیش

لیوان حجامت ندای طب سلامت

لیوان حجامت ندای طب سلامت
لیوان حجامت ندای طب سلامت
1– لیوان حجامت 250 سی سی کارتن 500عددی 465تومان
2 - لیوان حجامت 200 سی سی کارتن 500عددی 450تومان
3 – لیوان حجامت 150 سی سی کارتن 500عددی 440تومان
4 – لیوان حجامت 100 و 75 سی سی کارتن 650عددی 430تومان
5 – لیوان حجامت 45 و25 سی سی کارتن تعداد متغیر 380تومان
6 – کاسه تخلیه خون 495 تومان
7 – کاسه بتادین 170 تومان
8 – پنست 170 تومان

تهران
تهران
09122161393
nsn1343@gmail.com

آگهی های مرتبط :

Scroll