نرم افزارحسابداری منابع انسانی(پرسنلی) جهش نوین
کمتر از 1 دقیقه پیش

نرم افزارحسابداری منابع انسانی(پرسنلی) جهش نوین

نرم افزارحسابداری منابع انسانی(پرسنلی) جهش نوین
1. تعیین سطح دسترسی کاربران به اطلاعات شخصی و عملیاتی پرسنل.
2. امکان انجام و مشاهده عملیاتی همچون رویت احکام کارگزینی، ثبت درخواست مرخصی و ... بر روی تلفن های همراه هوشمند و تبلت (Android Service).
3. امکان استفاده از نرم افزار بصورت چند شرکتی و معرفی شرکت ها و نمایندگی های مختلف و انجام عملیات مختلف بصورت مجزا.
4. ارسال و دریافت اطلاعات از نرم افزارهایی همچون Excel و ...
5. امکان طراحی فرمت چاپی کلیه فرم ها و گزارشات در محیط Fast Report .

0
تهران
تهران
تقاطع فاطمی و کارگر-ساختمان 194
02122485485
ir.jaheshsoftware@gmail.com
http://www.jaheshsoft.com

آگهی های مرتبط :

Scroll