اخبار تزئینات

ایده جالب دکوراسیون خانه با خزه

امروزه همه به دنبال زیبایی در محیط کار خود یا منزل هستند. ایده ای که امروز آنرا معرفی میکنیم ایده استفاده از خزه گرافیتی است که گاهی آنرا سبزه نیز مینامند. این گیاه میتواند جایگزین خوبی برای رنگ های شیمیایی باشد که برای محیط زیست مضر است.
Scroll