آمازون مشغول آزمایش سیستم ارسال سفارشات خود با پهپادها در کشور آمریکاست، در خبری سایت آمازون اعلام کرد که با دولت انگلستان به توافق رسیده تا سفارش‌هایش را با «پهپاد» برای مشتریان ارسال کند.