کمتر از 1 دقیقه پیش

تعیین مالکیت رسمی خودرو با برگ سبز

تعیین مالکیت رسمی خودرو با برگ سبز
از آنجا که عدم توافق میان دو ارگان سازمان ثبت اسناد و پلیس در جهت الزامی بودن و یا غیر الزامی بودن مراجعه و حضور مستقیم شهروندان به منظور تنظیم سند رسمی خودرو به دفترخانه های اسناد رسمی شهروندان را دچار سردرگمی کرده است، دسته ای بنا بر وفق نظر پلیس محترم به مراکز تعویض پلاک مراجعه کرده و امور نقل و انتقال وسیله نقلیه را پیگیری میکنند.
این درحالی است که افرادی دیگر از شهروندان بنا بر آنچه تاکنون مرسوم بوده به دفترخانه های اسناد رسمی مراجعه مینمایند و قبول به پرداخت هزینه های سنگین می نمایند.
اکنون این دو گانگی ذهنیتی به وجود آمده است که برای انجام موضوع نقل و انتقال وسیله نقلیه به کدام یک از موارد ذکر شده میتوان بسنده کرد و روال را پیش برد؟!

طبق ماده 1287 قانون مدنی در تعریف سند رسمی میتوان پاسخ را چنین شرح داد که:
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند سند رسمی است.این تعریف قانون مدنی است از اسناد رسمی، حال کاملا مشخص است که سند مالکیت سبز رنگ که در مراکز پلیس صادر می گردد جهت مالکیت کافی است. زیرا برگ سبز خودرو که در مراکز پلیس تنظیم می گردد مصداق بارز اسنادی است که نزد ماموران دولتی و در حدود صلاحیت آنان تنظیم گردیده است. 

حال ممکن است در مورد صلاحیت سوال گردد که پاسخ آن این است که تنها مرجع کنترل خودرو در کشور از هر نظر پلیس راهنمایی رانندگی می باشد و قطعا هیچ مرجعی صالح تر از پلیس در امور خودرو وجود ندارد. و جای شک در اعتبار اسناد صادره از پلیس وجود ندارد و از نظر قانون تنها مدرک معتبر در انتقال خودرو برگ سبز خودرو است که امیدواریم با اطلاع رسانی گسترده از پرداخت هزینه های زیاد و کمر شکن توسط مردم جلوگیری گردد.

نظرات کاربران:


نظر شما در مورد این موضوع:

فیلدهای ستاره دار را وارد نمایید.ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار
Scroll